KONTAKT O NÁS PŘIDAT K OBLÍBENÝM
HLEDAT:
e-shop zdarmae-shop zdarma
 
e-shop zdarma
Kategorie
e-shop zdarma Zdroje signálu DCC
e-shop zdarma Dekodéry příslušenství
e-shop zdarma Moduly
e-shop zdarma Přestavníky SERVO
e-shop zdarma Zpětné hlášení
e-shop zdarma Lokomotivní dekodéry
e-shop zdarma Kabely, trafa, svorky
e-shop zdarma Elektronická relé
e-shop zdarma Pro vlastní výrobu komponentů
e-shop zdarma Stavebnice
e-shop zdarma SoučástkyReklama:

4 ks SADA - funkční dekodér MP

Kód: 55032

e-shop zdarma

 SADA 4 ks

Funkční dekodér má  4 funkční výstupy, s využítím pro osvětlení, spřáhla, kouřový generátor, otvírání dveří, zdvih pantografu a jiné. Neobsluhuje motor pojezdu. Je přidaná funkce blikání libovoného výstupu. Tato funkce je vhodná pro modeláře tramvají, kteří potřebují levý a pravý blink, popřípadě výstražné světla a ještě ji zbyde výstup pro osvětlení kabiny a další pro osvětlení pro cestující.

Pokud k váze na CV33-CV50 přičteme 128, bude výstup blikat. Rychlost blikání lze měnit na CV51,výchozí hodnota 130=1Hz

    Nastavení  dekodéru a konfigurací přes CV  
                                 
Dekodér je primárně určen pro osvětlení osobních vozů a modelů tramvají
        rozsah základní    
Nastavení adres v rozsahu 1 … 99, nebo 1 …. 9999       adresa FD CV1   1….99 3    
Podpora funkcí F0 až F12 (F0-F8 nebo F0 a F5-F12)       reset pro CV1 a CV29 CV8 33 reset    
Všechny výstupy mohou být závislé na směru jízdy          
Rozměry 12 x 25 x 2,3 mm                   váha základní    
Proudové zatížení výstupů celkem 500mA          další nastavení CV29 1   změna směru  
Společný vývod je plus  s napětím trakce           2 2 28/128 rychlostní st.  
LED se zapojuje přes odpory mezi A,B,C,D  a  + (plus)       32   Dlouhá adresa 9999  
                      64   F9-F12 místo F1-F4  
Váha výstupů                   Do CV29 se nastavuje součet vah, u položek, které chceme nastavit
Bit 0 1 2 3 4 5 6 7         rozsah základní výstup  
Váha 1 2 4 8 16 32 64 128     F0   * CV33 0 … 51 1 A  
Výstup A B   -   - C D   -  -     CV34 0 … 51 2 B  
                      F1 nebo (F9) CV35 0 … 51 16 C
 
V základním nastavení je adresa dekodéru 3 (CV1)       CV36 0 … 51 16  
F0(F*) spíná výstupy A,B a reaguje na směr jízdy.       F2 nebo (F10) CV37 0 … 51 32 D  
Výstupy C a D zapíname a vypínáme stlačením F1 a F2       CV38 0 … 51 32  
LICHÉ CV je jeden směr jízdy a SUDÉ CV druhý směr.       F3 nebo (F11) CV39 0 … 51 0    

Pokud je potřeba, aby výstup svítil stále, bez

ohledu na směr,

  CV40 0 … 51 0  
naprogramujte stejnou váhu do obou směrů.         F4 nebo (F12) CV41 0 … 51 0    
         
 
          CV42 0 … 51 0  
                      F5 CV43 0 … 51 0    
                      CV44 0 … 51 0  
                    F6 CV45 0 … 51 0    
Příklad:                     CV46 0 … 51 0  
Přiřazení výstupu k jinému F1-Fx             F7 CV47 0 … 51 0    
Příklad: Přesunutí spínání C a D na F5 a F6           CV48 0 … 51 0  
Pro C na F5 nastavíme CV43 a CV44  na 16         F8 CV49 0 … 51 0    
Pro D na F6 nastavíme CV45 a CV46  na 32           CV50 0 … 51 0  
POZOR! CV 35,36,37 a 38 nastavíme do 0 (nuly)!                  
Pokud bychom chtěli, aby výstupy spínaly podle směru jízdy,              
nastavíme CV43 na 16 a CV44 na 32, pro F5 a směrové spínání              
Při nastavení např. CV45 a CV46 na 51, budou všechny výstupy spínat současně na F5, bez ohledu na směr jízdy, lze použít pro větší odběry.
                                 

Cena: 600,- Kč

9578 návštěvníků

Tento e-shop využívá systém eshop-zdarma.cz!