KONTAKT O NÁS PŘIDAT K OBLÍBENÝM
HLEDAT:
e-shop zdarmae-shop zdarma
 
e-shop zdarma
KategorieReklama:
e-shop zdarma

Centrála NanoX-S88-USB v.3.6, kompletní v krabičce

Kód: 55025

e-shop zdarmae-shop zdarmae-shop zdarma

Centrála NanoX v. 3.6 je kompletní se zdrojovou části, stačí připojit vhodné trafo s konektorem 2,1/5,5 mm.

Umožňuje komunikovat s PC přes port USB a snímat zpětné hlášení S88 a obsluhovat programovací kolej včetně vyčítání lokodekodérů jednotlivá CV.

Přehled vlastností:

·        Řízení až 16-ti nezávislých lokomotiv – adresy 1 až 99 (9999)

·        Ovládání příslušenství (výhybky, návěstidla) – 1024 adres

·        Kompatibilní s ovladači Lenz, Roco (MultiMaus) a jiné

         Sběrnice XpressNet, 31 zařízení

·        Možnost zápisu a čtení CV hodnot z dekodéru na programovací koleji

·        Možnost zápisu CV hodnot kdekoliv na kolejišti (režim PoM)

·        Integrovaný zesilovač 3,2 A

·        Podpora modulů pro zpětné hlášení S88 (až 16 modulů, 128 vstupů)

·        Připojení k PC přes USB

· Verze software 3.6

 indikace stavu centrály (červená LED):
  nesvítí – centrála je vypnutá
  svítí – normální provoz
  bliká – výstup JK odpojen (zkrat nebo programování dekodéru)
  dvojblik – nastavování vnitřních parametrů
  indikace USB (zelená LED):
  bliká - přenos dat z nebo do PC

První dvě svorky (PQ) slouží k programování a testování lokomotivních dekodérů. Pokud je potřeba jezdit jen s jednou lokomotivou, stačí koleje připojit k těmto svorkám. Další dvě svorky (JK) slouží k připojení celého domácího kolejiště. Při běžném provozu je v nich stejný signál jako na svorkách (PQ). Při programování jsou však odpojeny a lokomotivy mimo programovací kolej nedostávají žádné povely.

Poslední svorka (E) najde uplatnění, jen pokud chceme centrálu připojit k dalším zesilovačům, které podporují zastavení provozu při zkratu. V následujících částech je popsané připojení k příslušenství výrobců Lenz, Roco a Uhlenbrock/Digitrax.

Napájecí zdroj (není součástí dodávky)

Transformátor 15-16 V, minimálně 50 VA. Variantně lze použít stejnosměrný zdroj v rozsahu
18-21 V. Potřebný proud je více jak 3,3 A.

Vnitřní zesilovač je schopný dodávat proudy do 2,9 A. Zařízení na XpressNETu mohou odebírat až 1 A. Z konektoru pro sběrnici S88 lze také odebírat 1 A. Pro plné vytížení centrály je tedy vhodné dimenzovat napájecí zdroj pro proud alespoň 4,5 A (80  VA).

Na centrále je umístěn konektor 5,5/2,1 podle trafa od Roco.

Pro správnou činnost zkratové ochrany vnitřního zesilovače je potřeba zajistit na vstupu minimálně 15V střídavých nebo 18V stejnosměrných při proudu 3,3A ! Při použití slabšího zdroje nemusí proti-zkratová ochrana fungovat správně a hrozí poškození centrály. Pozor na nechtěné spojení s analogovým transformátorem, způsobí poškozený výstupu centrály.

Připojení k systémům jiných výrobců

Centrála generuje do kolejí normovaný signál DCC. Je tedy možné použít všechny běžné jízdní, zvukové, funkční dekodéry i dekodéry příslušenství.

Připojení k příslušenství LENZ

Lze připojit libovolný ovladač komunikující po sběrnici XpressNet (LH100, LH30, LH90, Compact). Pro připojení ovladačů s kulatým konektorem je potřeba redukce.

Zesilovače (např. LV100, LV200) se připojují pomocí svorek J,K,E na centrále ke svorkám C,D,E na zesilovači.

Připojení k příslušenství ROCO

Ovladač multiMAUS je přímo připojitelný k centrále. Ovladač se pak chová jako „slave“ (kdykoliv jej můžeme odpojit a zase připojit). Podporovány jsou všechny jeho funkce včetně čtení skutečné hodnoty CV na programovací koleji.

Dekodéry příslušenství Roco používají adresy dekodérů od CV1=1. Centrála je standardně přepnuta do režimu Roco. Lenz příslušenství adresuje od 0. Pro správnou adresaci s dekodéry příslušenství Roco je potřeba změnit vnitřní nastavení centrály (viz dále).

Zesilovače pro systémy se sběrnicí LocoNET lze použít pomocí jednoduché redukce, kdy signál ze svorek J, K připojíme na zesilovač na vstupy railsync+, railsync-.

Připojení k PC

Centrála obsahuje komunikační rozhraní mezi sběrnicí XpressNET a USB. Pro připojení je potřeba USB propojovací kabel A-B (kabel k tiskárně).  Podporovány jsou operační systémy WinXP, Win7 a další. Do Windows XP je potřeba nainstalovat ovladač z http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm (centrála obsahuje obvod FT232R). V počítači se po připojení vytvoří nový COM port. V obslužném software se pak musí správně zadat parametry.

 Parametry připojení:
Emulace zařízení - LI101
Rychlost – 19200 baud
Řízení toku – hardware

 Centrála spolupracuje se všemi programy fungujícími s výrobky firmy LENZ. Z volně šiřitelných programů lze doporučit JMRI, Rocrail, TC.

Rozhraní se na sběrnici XpressNET hlásí s adresou 29. Většinou není potřeba toto nastavení měnit. V případě potřeby je postup uveden v sekci – vnitřní nastavení centrály.

Cena: 2 420,- Kč

42533 návštěvníků

Tento e-shop využívá systém eshop-zdarma.cz!